ផលិតផល

សន្ទះត្រួតពិនិត្យធារាសាស្ត្រ

ឌ្រីបថេប

សន្ទះបាល់ PVC

សន្ទះស្រោចស្រព

Drippers និង Sprinkler

មីនីវ៉ាល់និងគ្រឿងបន្លាស់

ក្ដាប់ក្តាប់

តម្រង

អារីវ៉ាល់

ឧបករណ៍បញ្ចូលជីវ៉េនទ្រី

បំពង់ PVC និងបំពង់បង្ហូរទឹក

ឧបករណ៍និងអ្វីៗផ្សេងទៀត